สงกรานต์ 2559
29 เม.ย. 2016 13:32น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งได้จัดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี ในปีนี้บุคลากรและนิสิตภาควิชาโรคพืชได้ร่วมงานโดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 517 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Talk to Teacher 2559
29 เม.ย. 2016 13:27น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ จัดกิจกรรมในสัปดาห์คุยกับครู "Talk to Teacher" เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมที่นิสิตพึงปฏิบัติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในความดูแลของอาจารย์ภาควิชาโรคพืช เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประชุมประจำปี 2558
29 เม.ย. 2016 13:22น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2558 เพื่อเป็นเวทีให้กับบุคลากรของภาควิชาฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำปัญหาในการทำงานหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นมาหารือเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วง ณ ห้อง 517 ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2558
29 เม.ย. 2016 13:12น.

Image แสดงความยินดีกับบัณฑิต
       วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ภาควิชาโรคพืช ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรม 7ส.2558
29 เม.ย. 2016 13:00น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ภาควิชาโรคพืชจัด กิจกรรม 7ส. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยใช้หลัก 7ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับหน่วยงาน ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ  ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 166
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th