Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือออกใหม่
25 ก.พ. 2016 14:31น.

Image หนังสือออกใหม่เรื่องสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช (Chemicals Used in Plant Disease Control) ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ

ราคาเล่มละ 200 บาท

ติดต่อขอซื้อได้ที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ โทรศัพท์ 02-5791026

Image

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
16 ก.พ. 2015 13:17น.

Image ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและมีคุณค่า" โดย... รองศาสตราจารย์ณรงค์  สิงห์บุระอุดม ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (อ่านรายละเอียด)

รับสมัครอาจารย์
16 มิ.ย. 2014 14:51น.

Image ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ 312) ดังรายละเอียด http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/140515.pdf

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
16 มิ.ย. 2014 14:09น.

Image ภาควิชาโรคพืชขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมเรียนเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ โดย... ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 502 ชั้น5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อสำรองที่นั่งและรับ CD ประกอบการเรียนได้ที่ คุณสรินนา  อ่ำรุ่ง  โทรศัพท์ 02-5791026

ACPP 2014 ครั้งที่ 5
22 เม.ย. 2014 18:49น.

Image  ข่าวสารประชาสัมพันธ์แด่อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจทางสาขาโรคพืชทุกท่าน
          ด้วยสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการโรคพืชนานาชาติ ACPP 2014 ครั้งที่ 5 (The 5th Asian Conference on Plant Pathology) ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชจากประเทศต่าง ๆ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งในการประชุมวิชาการมีหัวข้อการประชุมที่ครอบคลุมในสาขาต่างๆ  ทางโรคพืช โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acppthailand2014.com/welcome.php

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 43
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th