Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow กรมการข้าวเตือนชาวนา
กรมการข้าวเตือนชาวนา PDF พิมพ์ อีเมล
13 ก.พ. 2009 11:57น.

  Image   กรมการข้าวเตือนชาวนาป้องกันโรคเมล็ดด่าง   Image

นายประเสริฐ โกศัลวิตร  อธิบดีกรมการข้าว  เปิดเผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว พบว่า ขณะนี้ได้เกิดโรคเมล็ดด่างระบาดในข้าวขึ้นน้ำ พันธุ์ปิ่นแก้ว พวงทอง ขาวเมล็ดเล็ก และก้อนแก้ว ที่หมู่ 3 ตำบลโคกช้างอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ติดต่ออำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สร้างความเสียหาย รวมพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว ขณะที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเกษตรอำเภอผักไห่ได้เข้าตรวจติดตามสถานการณ์ เพื่อให้คำแนะนำป้องกันไม่ให้ขยายพื้นที่การระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากสภาพอุณหภูมิต้นเดือนกุมภาพันธ์จะต่ำเล็กน้อย แต่มีหมอกหนาในบางพื้นที่ ข้าวที่กำลังตั้งท้องใกล้ออกดอก ควรควบคุมโรคเมล็ดด่างที่มีสาเหตุจากเชื้อรา 6 ชนิด โดยใช้สารป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำ และเกษตรกรต้องไม่นำข้าวที่เป็นโรคเมล็ดด่างไปขยายพันธุ์ต่อ เพราะจะเป็นการแพร่ระบาดโรคเมล็ดด่างต่อไป

 โรคเมล็ดด่างเกิดจากเชื้อราหลายชนิดคือ Curvularia lunata (Wakk) Boed., Cercospora oryzae I.Miyake, Helminthosporium oryzae Breda de Haan., Fusarium semitectum Berk & Rav.,
Trichoconis padwickii
Ganguly, Sarocladium oryzae Sawada พบมาก ในพื้นที่นาชลประทาน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้

อาการที่พบเนื่องจากมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการต่างกันไป เช่นในระยะออกรวง แผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าว บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาลดำ และบางพวกมีสีเทาปนชมพู การเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ำนม และอาการเมล็ดด่าง จะปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว เชื้อราสามารถแพร่กระจายไปกับลม ติดไปกับเมล็ด และอาจสามารถแพร่กระจายในยุ้งฉางได้

กรมการข้าวขอแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด  ดังนี้

1) ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 และข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

2) ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกจากแปลงที่ไม่เป็นโรค

3) คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม หรือ แมนโคเซ็บ
ในอัตรา 3 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

4)  ในระยะที่ต้นข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวง ถ้ามีฝนตกชุก ควรวางมาตรการป้องกันแต่ต้น โดยพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น โปรพิโคนาโซล + ไดฟีโนโคนาโซล หรือ โปรพิโคนาโซล + โพคลอราซ หรือ  คาร์เบนดาซิม + อีพ๊อกซี่โคนาโซล หรือ ฟลูซิลาซอล หรือ ทีบูโคนาโซล หรือ โพคลอราซ + คาร์เบนดาซิม หรือ แมนโคเซ็บ + ไธโอฟาเนต เมทิล ตามอัตราที่ระบุ

Imageสำหรับเกษตรกรที่ยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานของกรมการข้าวใกล้บ้านในวันและ
เวลาราชการ โทร  02-5612070    โทรสาร  02-5790922

----------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์  ศูนย์สารสนเทศ  กรมการข้าว

4 กุมภาพันธ์  2552

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th