Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ประกาศรับนิสิต
ประกาศรับนิสิต PDF พิมพ์ อีเมล
26 ก.พ. 2009 13:22น.

Image  "ประกาศรับนิสิตเพื่อทำวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์กับ รศ.ณรงค์ สิงห์บุระอุดม ระดับปริญญาโท-เอก ภายใต้หลักสูตรโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรโรคพืช (ภาคปกติ) " Image

ในหัวข้อ ImageImageImage

1.  ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรเพื่อการอารักขาพืชและควบคุมโรคพืช
2.  การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหรือข้าวโพดต้านทานโรคพืช
3.  ศึกษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา


Image สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม โทรศัพท์ 02 5791026 หรือ 02 9428200-45 ต่อ 1300

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th