Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow บริการฝึกอบรม
บริการฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมล
27 ก.พ. 2009 11:27น.

Image หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามหัวข้อที่ร้องขอหรือที่ท่านสนใจ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Image 02 5791026 Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th