ไหว้ครู PDF พิมพ์ อีเมล
สมาชิกให้คะแนน: / 4
แย่ดีที่สุด 
19 พ.ย. 2005 07:25น.

ImageImage


ภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 18  มิถุนายน 2552
ณ ห้อง 502  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา

 การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตน ว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ
พิธีไหว้ครูในโรงเรียน
โดยปรกติสถานศึกษามักจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีวันใดวันหนึ่งในราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน

 ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

 1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์
 2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
 3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง
 4. ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เหมือนลักษณะของข้าวตอก

 images/stories/IMG_1190.jpg    images/stories/IMG_1215.jpg

วิธีจัดงาน

การพิธีไหว้ครู ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ จะต้องเตรียมสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

สถานที่

 1. โต๊ะหมู่บูชา โดยตั้งไว้ที่สูงบนเวทีชิดด้านหลัง ข้างหน้ามีกระถางดอกไม้และธูปเทียน และ โต๊ะ เพื่อว่างพานดอกไม้และธูปเทียนที่นำมาบูชา
 2. หนังสือ เพื่อให้ประธานเจิม โดยเอาหนังสือวางไว้บนพาน บนโต๊ะเล็กหน้าที่บูชา
 3. ที่นั่งประธาน และ คณาจารย์ จัดไว้ข้างๆ ที่บูชา
 4. ที่นั่งสำหรับนั่งเรียน

 images/stories/IMG_1210.jpg

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู

 1. พานดอกไม้ มีดอกไม้ หญ้าแพรก (หมายถึง การเจริญงอกงามของสติปัญญา) ดอกมะเขือ (หมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตน) ดอกเข็ม (หมายถึง เฉลียวฉลาด) จัดให้สวยงาม
 2. ธูปเทียน

 

พิธีการ

 เมื่อประธานมาถึง นักเรียนทั้งหมดยืนขึ้น และ ทำความเคารพ

 1. จุดธูปเทียน นมัสการพระพุทธรูปที่แท่นหมู่บูชา
 2. เริ่มพิธีโดยการสวดมนต์
 3. หลังจากนั้นกล่าวคาถาไหว้ครู และวรรคแรกของคำไหว้ครู
 4. เมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จแล้ว ให้ว่าคาถาไหว้ครูตอนท้าย
 5. ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน

ประธานเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล

images/stories/IMG_1235.jpg

คำไหว้ครู

(หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครู) ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรา นุสาสะกา

     ข้าขอประณตน้อมสักการ

 

บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา
     ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา   อบรมจริยา
แก่ข้าฯ ในกาลปัจจุบัน
     ข้าฯ ขอเคารพอภิวันท์ (ให้ออกเสียง อบภิวันท์)   ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
     ขอเดช กตเวทิตา   อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
     ศึกษาสำเร็จทุกประการ   อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
     ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี   ประโยชน์ทวี
แก่ข้าและประเทศไทยเทอญ

(หัวหน้ากล่าวคาถาไหว้ครูตอนจบ) ปัญญาวุฑฒิ กะเรเต เต ทินโนวาเท นะมามิหังฯ

รวมภาพไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 (วันพฤหัสบดีที่ 26  มิถุนายน 2551)


Image Image Image
ImageImage Image
Image Image Image
Image

ภาพงานไหว้ครูประจำปี 2552

http://ppath.agr.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=83

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th