Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ผลิตอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน
ผลิตอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
09 ธ.ค. 2009 13:25น.

Image  ผลิตอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืน ชุมชนคลองนาหมอนได้GAP
     ภาควิชาโรคพืช  โดยหน่วยวิจัยและบริการโรคพืช มี ดร. สุพจน์ กาเซ็ม เป็นหัวหน้าทีมได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเพื่อผลักดันและสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการต่อเนื่องจากโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรชุมชนคลองนาหมอน ตำบลราษฎรนิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2551
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.thairath.co.th/content/edu/51741

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th