Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ขอเชิญร่วมงาน
ขอเชิญร่วมงาน PDF พิมพ์ อีเมล
23 ธ.ค. 2009 08:35น.

Imageภาควิชาโรคพืชขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน  บุคลากร  นิสิตภาควิชาโรคพืชและศิษย์เก่า  ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2552  เวลา  11.00  น.  ณ  ห้อง  502  ภาควิชาโรคพืช

Image Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th