อบรมฟรี !!! PDF พิมพ์ อีเมล
04 ม.ค. 2010 12:57น.

Image อบรมฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดหลักสูตร
ภาควิชาโรคพืชเปิดฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระบบการผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดย  รองศาสตราจารย์  ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์ และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553  เวลา 13.00-15.00 น.  ณ  อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 60  คน  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่ง Fax. มาที่เบอร์ 0-2579-9550 หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2579-1026

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ทาง Website ของภาควิชาฯ  (http://ppath.agr.ku.ac.th)

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th