Home arrow บทความตีพิมพ์เผยแพร่ arrow หนังสือพิมพ์ arrow วิจัย...แบคทีเรียสายพันธุ์ดี
วิจัย...แบคทีเรียสายพันธุ์ดี PDF พิมพ์ อีเมล
01 พ.ค. 2010 12:01น.

 วิจัยแบคทีเรีย..สายพันธุ์ดี  นำมาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูกของเกษตรกร ช่วยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหาร รวมไปถึงการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช...เชื้อแบคทีเรียที่ดี...สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูกของเกษตรกรได้ โดยแต่ละสายพันธุ์มีคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่างๆ ช่วยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหาร รวมไปถึงการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช ตลอดจนการชักนำให้พืชมีภูมิต้านทานโรค ด้วยเหตุผลนี้เอง...รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับทีมงานได้ทำการศึกษาวิจัยแบคทีเรียสายพันธุ์ดี คัดสรรและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ทั้งในพืชไร่ พืชสวน ข้าว ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ

Image
    

 อาจารย์สุดฤดี บอกว่า...แบคทีเรียเหล่านี้ได้แก่ Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ์ KPS46 และ Paenibacillus pabuli สายพันธุ์ SW01/4 นำมาจาก ผิวใบและรากถั่วเหลือง Pseudomonas fluorescens สายพันธุ์ SP007s ใช้จาก ดินรอบรากกะหล่ำดอก Bacillus cereus สายพันธุ์ Spt245 และ Serratia marcescens สายพันธุ์ Spt360 ไปหาจากดินในป่า และ Bacillus licheniformis สายพันธุ์ KS217 จากเมล็ดของงา....ซึ่งทุกสายพันธุ์ได้รับคำรับรองการเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่ไม่มีความเป็นพิษหรือข้อต้องห้ามในการนำไปใช้ทางการเกษตรอย่างเป็นทางการจาก...ศูนย์จุลินทรีย์ ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
     ตัวอย่างโรคที่ใช้แบคทีเรียควบคุมได้ดี ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส โรคไวรัส โรคเน่าคอดิน โรคเมล็ดด่าง โรคขอบใบแห้งของข้าว ในส่วนของพืชผักตระกูลกะหล่ำ โรคใบจุดแบคทีเรียของงา โรคใบจุดทานตะวัน โรคใบไหม้ข้าวโพด ฯลฯ
     ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นชัดเจนว่า...แบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดี เหล่านี้ สามารถเพิ่มผลผลิตพืชคุณภาพได้ดีทัดเทียมกับสารเคมีควบคุมศัตรูพืช สามารถใส่เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีหรือใช้ร่วมหรือใช้สลับกับการใช้สารเคมีชนิดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปใช้ได้กับระบบการปลูกพืชทุกชนิด เช่น การใช้ในระบบการปลูกพืชใน สารละลายไร้ดิน (hydroponic plant) จึงสามารถลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลง
     ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตจะได้พืชผลคุณภาพปลอดภัย เพราะแบคทีเรียเหล่านี้มีคุณค่าสูงทั้งยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมการปลูกพืชได้ยาวนานต่อเนื่อง ไม่สูญสลายหรือใช้ซ้ำบ่อยครั้ง ตลอดจนมี ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายระบบนิเวศเกษตร ที่สำคัญช่วยแก้ไขปัญหาการดื้อสาร (resistance) ของศัตรูพืชทั้งโรคและแมลง
     สำหรับการผลิตแบคทีเรียทางทีมงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก. ได้พัฒนาสูตรสำเร็จที่เหมาะสมต่อเชื้อแบคทีเรียที่กล่าวมา ทั้งการปกป้องเซลล์ที่มีประสิทธิภาพให้มีปริมาณคงที่และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน ต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการนำไปใช้ในแปลงปลูกของเกษตรกร โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์มี 2 สูตร คือ สูตรของเหลวหัวเชื้อเพิ่มปริมาณ และ สูตรผงพร้อมใช้

     ผู้สนใจคลิกหาข้อมูลได้ที่ http://ppath.agr.ku.ac.th หากต้องการขอรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แบคทีเรียกริ๊งกร๊างหา สรินนา อ่ำรุ่ง หนึ่งในทีมงาน 0-2942-8044, 0-2942-8349, 0-2579-1026 โทรสาร 0-2579-9550 ในเวลาราชการ.

ที่มา  http://www.konnews.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2..%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5/5172 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. 
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/03-foods/sutruedee/food_00.html 
2. http://www.ku.ac.th/e-magazine/jan52/agri/agri2.htm 
3. 
http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8679414/J8679414.html

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th