วิชา 01008552 Genetic of Host-Parasite Interaction PDF พิมพ์ อีเมล
28 มิ.ย. 2010 16:44น.

1. Genetictic of Plant Disease
2. Genetic of Plant-Pathogen Interaction

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th