วิชา 01008591,01008691 PDF พิมพ์ อีเมล
02 ก.ค. 2010 10:47น.

วีดีโอการสอน  ดร.ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
     วิชา 01008591 Advanced Research Methods in Plant Pathology
     วิชา  01008691 Advanced Research Techniques in Plant Pathology

1. Chapter1-Buffer
2. Chapter2-PCR 1
3. Chapter2-PCR 2
4. Chapter3-Cloning
5. Chapter4-Cloning 2

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th