Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow แสดงความยินดี"ครูต้นแบบ"
แสดงความยินดี"ครูต้นแบบ" PDF พิมพ์ อีเมล
03 ก.ย. 2010 09:25น.

Image ครูต้นแบบ         
Image             ภาควิชาโรคพืช  ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์  ในฐานะตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล
"ครูต้นแบบ" ตามโครงการเชิดชูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ประจำปี 2553 จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2553

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th