Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow หนังสือออกใหม่
หนังสือออกใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
23 ก.พ. 2011 11:01น.

Image จำหน่ายหนังสือออกใหม่ โดย... รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม
1. การจัดการโรคพืช พิมพ์ครั้งที่ 2:2554Image
2. Biosynthesis of Natural Products ฉบับปรับปรุง 2553Image

Image Image

1.  การจัดการโรคพืช พิมพ์ครั้งที่ 2:2554
     (Plant Diseases Management)
     โดย รศ.ณรงค์  สิงห์บุระอุดม
     จำนวน 398  หน้า
     พิมพ์สีราคา  420 บาท พิมพ์ขาวดำราคา 350  บาท

2.  Biosynthesis of Natural Products ฉบับปรับปรุง 2553    
     โดย ศ.ดร.อเนก  กิจเจา และ รศ.ณรงค์ สิงห์บุระอุดม
     จำนวน 551 หน้า
     ราคา 420 บาท


***  สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้องปฏิบัติการ Natural Products 
       
โทรศัพท์ 029428200-45  ต่อ 1300 
       โทรสาร 025799550


Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th