Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ลดการใช้พลังงาน
ลดการใช้พลังงาน PDF พิมพ์ อีเมล
02 พ.ค. 2011 15:14น.

"ภาควิชาโรคพืชร่วมใจ ประหยัดไฟช่วยชาติ"
 
Image Image

Image Image

โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
คอมพิวเตอร์
1. ไม่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นานๆ เพราะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า
2. ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
3. ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกิน 15 นาที
4. ถ้าเปิดชุดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 นิ้ว ทิ้งไว้วันละ 3 ชั่วโมง
5. จะใช้ไฟ 9 หน่วย/เดือน ค่าไฟ 27 บาท/เดือน
6. ถ้าเปิดทิ้งไว้ 1 ล้านเครื่อง สิ้นเปลืองเดือนละ 27 ล้านบาท หรือ 325 ล้านบาท/ปี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ประหยัดได้ 55%
? เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน
? โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Star

เครื่องปรับอากาศ
1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
2. เปิดพัดลมระบายอากาศเท่าที่จำเป็น
3. ปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง
    1 ล้านเครื่อง ประหยัดปีละ 756 ล้านบาท
การบำรุงรักษา
? ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ทำความเย็นอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
? ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน

ใส่ใจดูแลระบบแสงสว่าง
1. อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
2. ปิดไฟบางบริเวณเร็วกว่าที่เคยปฏิบัติ
3. ลดจำนวนหลอดไฟบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
4. อย่าใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน
*** หลอดไส้ 100 วัตต์ ถ้าเปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านหลอด
สิ้นเปลืองเดือนละ 9 ล้านบาท หรือปีละ 108 ล้านบาท
*** หลอดผอม 36 วัตต์ ถ้าเปิดทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านหลอด
สิ้นเปลืองเดือนละ 4.41 ล้านบาท หรือปีละ 49.7 ล้านบาท


ปิดไฟ ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้ ก็ "ประหยัด" ได้เหมือนกัน

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th