Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow พิธีปฐมนิเทศและไหว้ครู 2554
พิธีปฐมนิเทศและไหว้ครู 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
19 มิ.ย. 2011 10:06น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืชและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2554 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้ ด้วยเหตุนี้เองภาควิชาฯ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูควบคู่ไปด้วย "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" ที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image  

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ปี 2551-2553 Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th