Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
16 ม.ค. 2012 10:02น.

Image Image
ด้วยโครงการเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ภายใต้โครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2554 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร (Natural Product in Agriculture) โดยศาสตราจารย์ ดร.อเนก  กิจเจา แห่งมหาวิทยาลัยปอร์โต ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th