Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ประมวลภาพงานสันทนาการ 54
ประมวลภาพงานสันทนาการ 54 PDF พิมพ์ อีเมล
16 ม.ค. 2012 10:57น.

Image ประมวลภาพ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น.  ภาควิชาโรคพืชจัดงานส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาโรคพืช  ซึ่งภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสหลายท่าน ศิษญ์เก่าภาควิชาโรคพืช บุคลากร นิสิตบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรมาร่วมสนุกสนานด้วยกัน ณ ห้อง 515 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th