Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ประเมินผลการบริหารแบบออนไลน์
ประเมินผลการบริหารแบบออนไลน์ PDF พิมพ์ อีเมล
21 ก.พ. 2012 11:11น.

Image บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาโรคพืช ดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่เว็ปไซต์ https://ex-assess.ku.ac.th/ 

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th