Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำภาควิชา
บุคลากร
นิสิตบัณฑิตศึกษา
นิสิตปริญญาตรี
หลักสูตร
สายงานที่เปิดสอน
กิจกรรมภาควิชา
งานวิจัย
หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช
รางวัล
สัมภาษณ์วิทยุ
ติดต่อภาควิชา
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพ
คลินิกหมอพืช
การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช
ผลการวินิจฉัยโรคพืช
หนังสือดิจิทัลคณะเกษตร
คู่มือเกษตรกร
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
Other Menu
วิทยานิพนธ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อภาควิชาต่างๆ
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
VISITORS COUNTER
9160737 Visitors
Talk to Teacher PDF พิมพ์ อีเมล
25 มี.ค. 2012 18:54น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 16.00-17.00 น. ดร.อรอุมา เพียซ้าย จัดกิจกรรมในสัปดาห์คุยกับครู "Talk to Teacher" เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมที่นิสิตพึงปฏิบัติ และให้ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เรื่องทุนการศึกษา เรื่องสหกิจศึกษา เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เรื่องชั่วโมงกิจกรรมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในความดูแลของอาจารย์ภาควิชาโรคพืช ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image ImageThemes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th