Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำภาควิชา
บุคลากร
นิสิตบัณฑิตศึกษา
นิสิตปริญญาตรี
หลักสูตร
สายงานที่เปิดสอน
กิจกรรมภาควิชา
งานวิจัย
หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช
รางวัล
สัมภาษณ์วิทยุ
ติดต่อภาควิชา
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพ
คลินิกหมอพืช
การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช
ผลการวินิจฉัยโรคพืช
หนังสือดิจิทัลคณะเกษตร
คู่มือเกษตรกร
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
Other Menu
วิทยานิพนธ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อภาควิชาต่างๆ
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
VISITORS COUNTER
9160747 Visitors
English Class PDF พิมพ์ อีเมล
03 พ.ค. 2012 11:31น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          การส่งเสริมความเป็นนานาชาติทางการศึกษาด้านการเกษตรถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาโรคพืชจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์  สนธิรัตน มาบรรยายสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของภาควิชาโรคพืชได้รับความรู้ ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 8 ครั้ง ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th