Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow กิจกรรม 7ส.2555
กิจกรรม 7ส.2555 PDF พิมพ์ อีเมล
19 ก.ค. 2012 15:10น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.ภาควิชาโรคพืชจัด กิจกรรม 7ส. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดีขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยใช้หลัก 7ส. ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับหน่วยงาน ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image 

 

          เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างสุขลักษณะที่ดีต่อสถานที่ทำงานส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพงานที่ดีของภาควิชาอีกด้วย ซึ่งในงานนี้จะเห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่ช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง ในช่วงเช้าช่วยกันเก็บกวาดในพื้นที่ส่วนกลาง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงบ่ายแยกย้ายกันทำในแต่ละห้องปฏฺิบัติการ

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image ImageThemes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th