Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ส่งมอบงานหลังครบวาระ
ส่งมอบงานหลังครบวาระ PDF พิมพ์ อีเมล
11 พ.ย. 2012 16:37น.

Image ส่งมอบงานหลังครบวาระ

       เนื่องด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ หัวหน้าภาควิชาโรคพืชได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2555 ภาควิชาโรคพืชได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโรคพืช ในวันจันทร์ที่ 24  กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ให้กับหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่ (ดร.อนงค์นุช  สาสนรักกิจ) ในวันดังกล่าว  ณ ห้อง 515 ชั้น 5 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานตามวาระ พ.ศ.2552-2555

Image Image

Image Image Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th