Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ปฐมนิเทศ 2556
ปฐมนิเทศ 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
11 ก.พ. 2014 10:02น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2556 เวลา 9.00-12.00 น. ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้ ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th