Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ศึกษาดูงาน Village Farm
ศึกษาดูงาน Village Farm PDF พิมพ์ อีเมล
12 ก.พ. 2014 09:14น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ นำนิสิตที่เรียนวิชา 01008483 (Postharvest Diseases)  ศึกษาดูงานการจัดการไร่องุ่น การผลิตน้ำองุ่น และไวน์  บริษัทวิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ เพื่อให้นิสิตเข้าใจขั้นตอนวิธีการจัดการในแปลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการผลิตภัณฑ์แปรรูป อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Image Image

Image Image

Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th