Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร PDF พิมพ์ อีเมล
22 เม.ย. 2014 15:58น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์ณรงค์  สิงห์บุระอุดม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  เดชฮวบ จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของข้าวและพริกให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th