Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow โครงการฝึกอบรมโรคเมล็ดพันธุ์
โครงการฝึกอบรมโรคเมล็ดพันธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล
22 เม.ย. 2014 16:04น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2556  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ จัดโครงการ "การตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว" ณ  อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th