Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
22 เม.ย. 2014 16:35น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556  Dr. Henik Sukorini ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปณาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 รางวัลชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th