Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
22 เม.ย. 2014 16:52น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00-14.00 น.  ภาควิชาโรคพืชจัดงานส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาโรคพืช  ซึ่งภาควิชาโรคพืชได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสหลายท่าน ศิษย์เก่าภาควิชาโรคพืช บุคลากร นิสิตบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรมาร่วมสนุกสนานด้วยกัน ณ ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

ImageThemes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th