Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ACPP 2014 ครั้งที่ 5
ACPP 2014 ครั้งที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
22 เม.ย. 2014 18:49น.

Image  ข่าวสารประชาสัมพันธ์แด่อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจทางสาขาโรคพืชทุกท่าน
          ด้วยสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการโรคพืชนานาชาติ ACPP 2014 ครั้งที่ 5 (The 5th Asian Conference on Plant Pathology) ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชจากประเทศต่าง ๆ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งในการประชุมวิชาการมีหัวข้อการประชุมที่ครอบคลุมในสาขาต่างๆ  ทางโรคพืช โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acppthailand2014.com/welcome.php

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th