กระเพรา PDF พิมพ์ อีเมล
22 ก.ย. 2008 16:14น.

Image Image

Image

โรคใบจุด
พบราสาเหตุโรคพืชคือ Alternaria sp. และ Curvularia sp.
ผู้วินิจฉัย ดร.อรอุมา  เพียซ้าย 
คำแนะนำ  ฉีดพ่นด้วย คาร์เบนดาซิม หรือ ไอโพไดโอน

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th