Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ศึกษาดูงาน Village Farm
ศึกษาดูงาน Village Farm PDF พิมพ์ อีเมล
26 เม.ย. 2014 15:51น.

Image  ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ นำนิสิตที่เรียนวิชา 01008483 Postharvest Diseases ศึกษาดูงานการจัดการไร่องุ่น การผลิตน้ำองุ่น และไวน์  บริษัทวิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ และศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทานเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้นิสิตเข้าใจขั้นตอนวิธีการจัดการในแปลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th