Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ปฐมนิเทศ 2557
ปฐมนิเทศ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
21 เม.ย. 2015 15:51น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา  2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน  ส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้  ในเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 301  ชั้น 3  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th