Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow ปฐมนิเทศ 2557
Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำภาควิชา
บุคลากร
นิสิตบัณฑิตศึกษา
นิสิตปริญญาตรี
หลักสูตร
สายงานที่เปิดสอน
กิจกรรมภาควิชา
งานวิจัย
หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช
รางวัล
สัมภาษณ์วิทยุ
ติดต่อภาควิชา
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพ
คลินิกหมอพืช
การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช
ผลการวินิจฉัยโรคพืช
หนังสือดิจิทัลคณะเกษตร
คู่มือเกษตรกร
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
Other Menu
วิทยานิพนธ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อภาควิชาต่างๆ
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
VISITORS COUNTER
9160818 Visitors
ปฐมนิเทศ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
21 เม.ย. 2015 15:51น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา  2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน  ส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้  ในเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 301  ชั้น 3  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th