Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ 2557
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
21 เม.ย. 2015 16:28น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม 2557 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ งานโครงการสัมมนาการส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน  บุคลากร  นิสิตภาควิชาโรคพืชและศิษย์เก่า เวลา  10.00-14.00 น.  ณ  ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image ImageThemes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th