ข้าว PDF พิมพ์ อีเมล
22 ก.ย. 2008 16:16น.

Image Image

พบลักษณะอาการใบจุดสีน้ำตาล  สาเหตุุจากเชื้อรา  Helminthosporium oryzae  และอาการใบขีดสีน้ำตาลสาเหตุุจากรา Cercospora oryzae
ผู้วินิจฉัย  ดร.อรอุมา  เพียซ้าย 
คำแนะนำ  ฉีดพ่นด้วย คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิโคนาโซลหรือโพรคลอราช โดยฉีดให้ทั่วทั้งแปลง 2 ครั้งแรกฉีดห่างกัน 3 วัน ครั้งที่ 3 ฉีดทุกๆ 7 วัน และควรใช้ยาสลับกันกับ 2 ครั้งแรก
        โพรพิโคนาโซล ใช้ 10 cc  น้ำ 20 ลิตร
        โพรคลอราช      ใช้  30 cc  น้ำ  20 ลิตร

Image Image Image

Image Image

โรคใบไหม้  Blast
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Pyricularia oryzae

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th