Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
22 มี.ค. 2016 10:16น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการจัดเป็นปีแรก ในปีนี้มีนิสิตสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปประกอบกิจกรรมและอาชีพ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 517 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

 

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th