Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมปฐมนิเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
22 มี.ค. 2016 10:25น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้ ในเวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th