ชะพลู PDF พิมพ์ อีเมล
22 ก.ย. 2008 16:17น.

Image Image

พบอาการใบเป็นแผลจุดสีน้ำตาล สังเกตเห็นได้ชัดโดยเฉพาะด้านใต้ใบมีอาการฉ่ำน้ำเล็กน้อย
สาเหตุโรคพืชคือ Cercospora sp.
ผู้วินิจฉัย ดร.อรอุมา  เพียซ้าย 
คำแนะนำ  ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึม

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th