Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow สงกรานต์ 2559
สงกรานต์ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
29 เม.ย. 2016 13:32น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งได้จัดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี ในปีนี้บุคลากรและนิสิตภาควิชาโรคพืชได้ร่วมงานโดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 517 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th