พริก PDF พิมพ์ อีเมล
22 ก.ย. 2008 16:17น.

Image ImageImage

Image

อาการของโรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เกิดจากเชื้อ  Colletotrichum sp.
ผู้วินิจฉัย  ดร.อรอุมา  เพียซ้าย
คำแนะนำ  ฉีดพ่นด้วยรากำจัดเชื้อราชนิดดูดซึม เช่น คาร์เบนดาซิม (30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร) ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน หรือ คอร์โรทาโลนิล, โปคลอราช (20-30 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร) ควรจะผสมกลุ่มยาสัมผัส เช่น แมนโคเซบ หรือ ไอโพไดโอน ร่วมหรือฉีดสลับกัน

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th