Home arrow แสดงความยินดี arrow แสดงความยินดี
แสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
25 ก.ย. 2008 14:16น.

Image

....ภาควิชาโรคพืชขอแสดงความยินดีกับ....
นางสาวณัฐธิยา เบือนสันเทียะ ที่ได้รับรางวัล

   1.
รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
   2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2550

 Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th