มันฝรั่ง PDF พิมพ์ อีเมล
08 ธ.ค. 2008 09:34น.

 

Image Image
Image

โรคหัวหูด
เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม
Meloidogyne incognita
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th