ข้าวฟ่าง PDF พิมพ์ อีเมล
08 ธ.ค. 2008 09:44น.

Image Image

Image

โรคใบจุดดำ Tar spot, Black spot
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Phyllachora  sorghi

Image Image Image

Image Image Image

Image

โรคราสนิม Rust
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Puccinia  purpurea

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th