ข้าวโพด PDF พิมพ์ อีเมล
21 ธ.ค. 2008 14:22น.

Image Image Image

Image Image Image

โรคราสนิม  Rust
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Puccinia  polysoraImage Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image

โรคราน้าค้าง  Downy mildew
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Peronosclerospora  sorghiImage Image Image

Image Image Image

Image Image

โรคใบไหม้  Northern leaf blight
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Bipolaris  maydisImage Image

โรคใบด่างแคระ  Dwarf mosaic
เกิดจากเชื้อ  ไวรัส

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th