ถั่วฝักยาว PDF พิมพ์ อีเมล
21 ธ.ค. 2008 14:35น.

Image Image

Image Image

Image


โรคราสนิม  Rust
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Uromyces  vignae

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th