มะเขือเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
21 ธ.ค. 2008 14:52น.

Image Image Imageโรคผลเน่า Fruit rot
เกิดจากเชื้อสาเหตุ  Corynespora  cassiicola
ผู้วินิจฉัย  รศ.นิพนธ์  วิสารทานนท์


Image Image

Image Image

Image Image


โรคก้นเน่า  Blossom end rot
เกิดจากการขาดธาตุแคลเซียม (Ca)

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th