พืชตระกูลกะหล่ำ PDF พิมพ์ อีเมล
21 ธ.ค. 2008 18:13น.

Image Image

Image

โรคไส้กลวงของพืชตระกูลกะหล่ำ  Black heart of crucifer
เกิดจากการขาดธาตุโบรอน

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th