Home arrow กิจกรรมภาควิชา arrow งานส่งเสริมความสัมพันธ์ภาควิชาฯ
งานส่งเสริมความสัมพันธ์ภาควิชาฯ PDF พิมพ์ อีเมล
27 ธ.ค. 2008 16:27น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
          ภาควิชาโรคพืชได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และสันทนาการระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตภาควิชากโรคพืช เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ภาควิชาฯ คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ บุคลากรและนิสิตภาควิชาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 ห้อง 502 ภาควิชาโรคพืช ชั้น 5 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image

Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th