รับสมัครงาน
30 เม.ย. 2018 14:41น.

Imageภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถที่จะปฎิบัติงานด้านโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสและการจัดการโรค ดังรายละเอียดที่แนบ Image  

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
24 ม.ค. 2018 13:29น.

Image ภาควิชาโรคพืชได้ย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารจรัด สุนทรสิงห์ เป็นเวลา 1 ปี ไปยังชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 02-5790588 ต่อ 1517 และโทรสาร 02-5790588 ต่อ 1518 

การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง
27 มิ.ย. 2017 11:13น.

Image เอกสารเผยแพร่ 

Image 

การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองโดยใช้กรดซาลิไซลิก

ผู้เขียน ...ดร.วีระณีย์ ทองศรี 

สงกรานต์ 2559
29 เม.ย. 2016 13:32น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งได้จัดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี ในปีนี้บุคลากรและนิสิตภาควิชาโรคพืชได้ร่วมงานโดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 517 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Talk to Teacher 2559
29 เม.ย. 2016 13:27น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ จัดกิจกรรมในสัปดาห์คุยกับครู "Talk to Teacher" เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมที่นิสิตพึงปฏิบัติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในความดูแลของอาจารย์ภาควิชาโรคพืช เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th