รับสมัครงาน
12 ก.ย. 2018 16:00น.

Image รับสมัครตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถที่จะปฎิบัติงานด้านโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสและการจัดการโรค ดังรายละเอียดที่แนบ Image

หนังสือออกใหม่
12 ก.ย. 2018 15:35น.

Image หนังสือออกใหม่

Image จำหน่ายหนังสือ "ราในน้ำและดิน" Aquatic and Soil Fungi เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย ราคาเล่มละ 350 บาท พิมพ์สีทั้งเล่ม กระดาษมันสวยงามน่าอ่าน เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านอนุกรมวิธานรา บทบาทของราที่เป็นประโยชน์และโทษ ความสัมพันธ์ระหว่างราน้ำและราดิน การแยกราน้ำและราดินโดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา การศึกษาราเอนโดไฟท์และรามูลสัตว์ รวมถึงวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ราบริสุทธิ์ เพื่อการอนุรักษ์ราที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปใช้ศึกษาวิจัยในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 251 หน้า ติดต่อขอซื้อได้ที่ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
24 ม.ค. 2018 13:29น.

Image ภาควิชาโรคพืชได้ย้ายสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารจรัด สุนทรสิงห์ เป็นเวลา 1 ปี ไปยังชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 02-5790588 ต่อ 1517 และโทรสาร 02-5790588 ต่อ 1518 

การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง
27 มิ.ย. 2017 11:13น.

Image เอกสารเผยแพร่ 

Image 

การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองโดยใช้กรดซาลิไซลิก

ผู้เขียน ...ดร.วีระณีย์ ทองศรี 

สงกรานต์ 2559
29 เม.ย. 2016 13:32น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งได้จัดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี ในปีนี้บุคลากรและนิสิตภาควิชาโรคพืชได้ร่วมงานโดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 517 ชั้น 5 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 169
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th