ศึกษาดูงานรายวิชา จ.นครราชสีมา
22 มี.ค. 2016 11:24น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส เขียวขำ และคณะฯ นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา 01008371 หลักการควบคุมโรคพืช (Principles of Plant Disease Control) 01008461 โรคของพืชไร่ (Diseases of Field Crop I) 01008463 โรคของไม้ผล (Diseases of Fruit Crops) 01008464 โรคของไม้ดอก (Diseases of Ornamental Plant) ศึกษาดูงานการจัดการไร่องุ่น บริษัทวิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่  วังน้ำเขียวฟาร์ม สวนลุงไกร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และสถานีวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานรายวิชา จ.จันทบุรี
22 มี.ค. 2016 11:07น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ดร.สุพจน์ กาเซ็ม นำนิสิตนิสิตสาขาวิชาโรคพืชชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานด้านนิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี กิจกรรมเสริมทักษะการวินิจฉัยโรคพืชภาคสนาม บรรยายหลักการวินิจฉัยโรคพืชอย่างมืออาชีพ กิจกรรมกลุ่ม "ระดมความคิด....นักโรคพืชรุ่นใหม่" 

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานรายวิชา จ.นครราชสีมา
22 มี.ค. 2016 10:56น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.วีระณีย์  ทองศรี นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา 01008481 การวินิจฉัยโรคพืช ศึกษาดูงานและเก็บตัวอย่างโรคพืชเพื่อนำมาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ณ สวน ส.ส.ไฮโดรโพนิกส์ และเรือนเพาะชำผลิตต้นกล้าผักและไม้ดอก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานรายวิชา จ.กรุงเทพฯ
22 มี.ค. 2016 10:49น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา 01008482 โรคของเมล็ดพันธุ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ ณ บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรมไหว้ครู
22 มี.ค. 2016 10:35น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาครู การไหว้ครู ที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ณ ห้องโถงชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 11 - 20 จาก 169
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th