ศึกษาดูงานรายวิชา จ.จันทบุรี
22 มี.ค. 2016 11:07น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ดร.สุพจน์ กาเซ็ม นำนิสิตนิสิตสาขาวิชาโรคพืชชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานด้านนิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี กิจกรรมเสริมทักษะการวินิจฉัยโรคพืชภาคสนาม บรรยายหลักการวินิจฉัยโรคพืชอย่างมืออาชีพ กิจกรรมกลุ่ม "ระดมความคิด....นักโรคพืชรุ่นใหม่" 

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานรายวิชา จ.นครราชสีมา
22 มี.ค. 2016 10:56น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.วีระณีย์  ทองศรี นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา 01008481 การวินิจฉัยโรคพืช ศึกษาดูงานและเก็บตัวอย่างโรคพืชเพื่อนำมาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ณ สวน ส.ส.ไฮโดรโพนิกส์ และเรือนเพาะชำผลิตต้นกล้าผักและไม้ดอก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงานรายวิชา จ.กรุงเทพฯ
22 มี.ค. 2016 10:49น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ  แสงโชติ นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา 01008482 โรคของเมล็ดพันธุ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ ณ บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรมไหว้ครู
22 มี.ค. 2016 10:35น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีภาควิชาโรคพืชจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาครู การไหว้ครู ที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ณ ห้องโถงชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
กิจกรรมปฐมนิเทศ
22 มี.ค. 2016 10:25น.

Image ประมวลภาพกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโรคพืช ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อนที่จะเริ่มเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้ ในเวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Image Image

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 11 - 20 จาก 168
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2942 8044
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th